Turneringer

TMforever Hearthstone
Rocketleague FIFA CSGO
 

Regler

For alle turneringer gælder også CG-LANs overordnede regler.

§1 Generelle regler angående deltagelse i ovennævnte turneringer

§1.1 Deltager man i CS:GO turneringen vil det som udgangspunkt ikke være tilladt at deltage i andre turneringer.

§1.2 Det er kun muligt at deltage i turneringerne, hvis man er tilstedeværende under CG-LAN.

§1.3 Kampene skal gå igang på det tidspunkt som fremgår i tidsplanen. Turneringscrewet er de eneste, der kan lave ændringer af kamp tidspunktet.

§1.4 Kan en af parterne i en kamp ikke finde sin modstander, kontaktes turneringscrewet og man bliver henvist til modstanderens plads. Er modstanderen ikke tilstedeværende, bliver de tildelt 5 min. og når tiden render ud, bliver de automatisk taberdømt.

§1.5 Admins i de repræsentative turneringer har altid ret i en eventuel tvivlssituation.

§1.6 Bliver der brugt snyd ved hjælp fra et 3. parts værktøj eller andet, bliver spilleren eller holdet smidt ud af turneringen med øjeblikkelig virkning.

§1.7 Det er ikke tilladt at bruge stand-in’s eller anden form for udskiftninger.

§2 Præmier

§2.1 Vinderen eller vinderne er selv ansvarlige for at indberette præmier til den ansvarlige myndighed.

§2.2 Alle vinderne skal være til stede søndag, hvor præmieoverrækkelsen foregår.

§2.3 Kan man ikke være til stede under selve præmieoverrækkelsen, kan præmierne sendes ved egen betaling af fragt (Ønskes dette, skal det repræsentative turneringscrew informeres).