Event regler

Overtrædelse af følgende regler vil medføre en advarsel, og gentagende overtrædelser vil resultere i bortvisning uden mulighed for refundering af billetten. I nogle tilfælde vil bortvisning være den eneste løsning. Alle deltagere accepterer ovenstående og nedenstående regler ved køb af deres billet.

§1 Rygning er ikke tilladt i hallen, og må kun foregå i de afmærkede områder (dette gælder også e-cigaretter og lignende).

§2 CG-LAN har nul tolerance overfor indtagelse af medbragt alkohol og berusede personer, samt brug af stoffer. Brud på dette medfører direkte bortvisning uden mulighed for refundering af billetten.

§3 Brug af højtalere er ikke tilladt under CG-LAN.

§4 Overtrædelse af loven som f.eks. at piratkopiere, eller overtrædelse af den danske lov om ophavsret, ved at stille software til rådighed for andre, er ikke tilladt under CG-LAN. Der vil også blive slået hårdt ned på overtrædelser af andre lovgivninger under tilstedeværelsen af CG-LAN.

§5 Medbragt udstyr er på eget ansvar, hvilket betyder at CG-LAN ikke påtager sig ansvar ved hærværk, tyveri eller andet.

§6 Skulle der ske noget med deltageren, altså pådrager vedkommende sig fysiske skader, påtager CG-LAN sig ikke ansvaret for deltagerens skade og der kan derfor ikke rejses erstatningskrav.

§7 Deltageren skal altid efterkomme det tilstedeværende crews henvisninger.

§8 Det er deltagerens eget ansvar, hvis personen er i besiddelse af ulovligt software.

§9 Det er ikke tilladt at chikanere andre deltagere eller crew under CG-LAN, og CG-LAN opfordrer derfor til god tone under eventet.

§10 Er man ikke i besiddelse af et officielt CG-LAN armbånd, er det ikke muligt at opholde sig i event området. Besøgsarmbånd kan købes i indgangen.

§11 Det er ikke tilladt at medbringe hvidevare (f.eks. en vindblæser) eller køkkenmaskiner, såsom kaffemaskiner, køleskabe, toaster osv.